1. Αποθήκευση:
- Ιδανική θερμοκρασία (10-25C) και ξηρό περιβάλλον
- Σε υψηλότερες θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερη η αυτοεκφόρτιση, δηλαδή, μικρότερη διάρκεια ζωής!
- Τάση αποθήκευσης 12,6V (Επεναφορτίζουμε το αργότεραο όταν η τάση είναι 12,5V)
- Η επιφάνεια της μπαταρίας πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί ή αντιστατικό και όχι με στεγνό. (κίνδυνος έκρηξης από στατική εκφόρτιση!)

2. Έλεγχος κατά την αποθήκευση της μπαταρίας (οργάνωση):
• Έλεγχο φόρτισης με τη μέτρηση τη τάσης στους πόλους
• Επαναφόρτιση το αργότερο σε τάση μικρότερη των 12,50V
3. Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα:
• Έλεγχος τάσης. Πρέπει να είναι τουλάχιστον: 12, 50V
• Οι πόλοι να είναι καθαροί, λιπαίνετε με λίγο γράσο ή σπρέι
• Οι ακροδέκτες πρέπει να είναι καθαροί και καλά σφιγμένοι.
• Η μπαταρία να σταθεροποιείται καλά στη βάση της.
• Εάν υπάρχει, συνδέστε σωστά το λάστιχο εξαέρωσης
4. Αντικατάσταση - Έλεγχος μπαταρίας στο όχημα:
Προσοχή! Διαβάστε καλά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Διακοπή ρεύματος στο αυτοκίνητο, κατά την αφαίρεση της μπαταρίας, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια δεδομένων από τη μνήμη οργάνων. (πχ. κωδικός ραδιοφώνου, δεδομένα στην κεντρική μονάδα κλπ.) γι' αυτό πρέπει να συνδέσετε μια εξωτερική μπαταρία μέχρι να αντικαταστήσετε τη δική του
Με τον κινητήρα σε λειτουργία και χωρίς επιπλέον φορτίο (φως, ανεμιστήρας, ..) η τάση στους πόλους της μπαταρίας πρέπει να δείχνει 13,8-14,5V. Μικρότερη τάση, δείχνει ότι η γεννήτρια δεν παρέχει αρκετή ενέργεια ή η μπαταρία είναι βραχυκλωμένη!
Όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί, η τάση στους πόλους πρέπει να είναι περίπου 13,00 V (πραγματική τάση, χωρίς φορτίο, επανέρχεται μετά από 6 ώρες). Ανάψτε για 20-30 δεύτερα κάποιο όργανο, (φώτα ή ανεμιστήρα) η τάση της μπαταρίας δεν πρέπει να πέσει κάτω από 9,00 V.
Αν πέσει η τάση κάτω από 9,00V, τότε η μπαταρία δεν είναι καλά φορτισμένη ή έχει κάποιο βλάβη.

Πιθανά προβλήματα:
-Θειϊκωση: τάση ίση ή μικρότερη από 12,30 V
-Βραχυκύκλωμα: (τέλος ζωής της μπαταρίας)
Μετά από περίπου 2 λεπτά. «Περίοδος ανάπαυσης», φτάνει η μπαταρία στην τάση ανάπαυσης και μπορείτε να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας!
Αν η τάση δεν είναι σταθερή, αλλά μειώνεται συνεχώς:
-Ελέγξτε αν κάποια όργανα βρίσκονται σε λειτουργία
-Αν δεν είναι, υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος.

5. Έλεγχος μπαταρίας εκτός αυτοκινήτου:

Testen PruefenΑν η τάση είναι μικρότερη από 12,50V, τότε, είτε έχουμε μόνο χαμηλή φόρτιση, ή έχει επέλθει ήδη θειίκωση.
Προσπαθούμε να επαναφορτίσουμε την μπαταρία.. Αν η τάση φόρτισης ανεβαίνει απότομα πάνω από 14,5 V τότε η μπαταρία έχει υποστεί ήδη θειίκωση και δεν φορτίζει πια. Πρέπει να αντικατασταθεί.
Αν οι ετικέτες είναι αποχρωματισμένο, ή έχουν ξεκολλήσει, η μπαταρία υπερθερμάνθηκε λόγω υπερφόρτισης.
Έλεγχο ηλεκτρολύτη (μόνο αν το επιτρέπει η κατασκευή της μπαταρίας (αν οι τάπες της μπαταρίας, είναι ανοιγόμενες).
Ελέγχουμε κάθε στοιχείο, αρχίζοντας από το θετικό πόλο.
Αν η πυκνότητα είναι ομοιόμορφη σε όλα τα στοειχεία, δεν υπάρχει λάθος.
Αν η τάση είναι ομοιόμορφα χαμηλά, π.χ. 1,22, δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία.
Εάν 1-2 στοιχεία είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα υπόλοιπα, υπάρχει βραχυκύκλωμα.
Αν είναι ο ηλεκτρολύτης έχει καφέ χρώμα, τότε έχουμε: αποσύνθεση μάζας, που μπορεί να οφείλεται σε ολοκλήρωση κύκλων ή σε υπερφόρτιση.
Αν έχουμε υψηλή τάση 12,90V, αλλά χαμηλή πυκνότητα π.χ. 1,24. έχουμε διαστρωμάτωση πυκνότητας, η οποία οφείλεται σε χαμηλή φόρτιση, με αποτέλεσμα να μην αναμειγνύεται ο ηλεκτρολήτης!
Λύση: Φορτίστε την μπαταρία με υψηλή τάση (16V), για να αναμειχθεί ο ηλεκτρολύτης, για περίπου 20ώρες!

6. Φόρτιση της μπαταρίας

Im AutoΟι συσσωρευτές μολύβδου-οξέως πρέπει να είναι πάντα καλά φορτισμένοι.
Μπαταρίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να επαναφορτιστούν πάλι το συντομότερο δυνατόν. (διαφορετικά θα προκύψει θειίκωση, απώλεια της ικανότητας)
Ρεύμα φόρτισης περίπου 0,1 Ah επί αμπέρ της χωρητικότητας της μπαταρίας (πχ, για μια 55Ah μπαταρία, ρεύμα φόρτισης 5,5Ah)
Τάση φόρτισης για μπαταρίες αντιμονίου, υβριδικές και AGM: ~ 14,4 - 14,6V
Τάση φόρτισης για μπαταρίες ασβεστίου/ασβεστίου: ~ 14,6V. Για περίπου 2 ώρες μπορούμε να φορτίσουμε με αυξημένη τάση (> 15,0 V) για να πετύχουμε την ανάδευση του ηλεκτρολύτη. (συνιστάται για να αποφεύγεται η διαστρωμάτωση πυκνότητας)
Προσοχή: Κατά τη φόρτιση παράγεται εκρηκτικό αέριο. Γι' αυτό πρέπει να αερίζεται καλά ο χώρος και να αποφεύγονται ο σπινθήρας και οι φλόγες .
Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν ρεύμα φόρτισης και η τάση παραμένουν σταθερά ή όταν η συσκευή φόρτισης δείχνει το τέλος φόρτισης.

7. Διαστρωμάτωση πυκνότητας
diastromatosiΔιαστρωμάτωση πυκνότητας, συμβαίνει όταν μετά από μια βαθιά εκφόρτιση δεν φτάνει, κατά την φόρτιση, σε επίπεδο ανάδευσης του ηλεκτρολύτη (Η μπαταρία φορτίζεται χωρίς να έρχεται σε φάση βρασμού). Το πυκνό (βαρύ) υδροχλωρικό οξύ, κατά τη φόρτιση, πηγαίνει στο κάτω μέρος της μπαταρίας ενώ στο πάνω μέρος βρίσκεται αραιό οξύ ή νερό.

Αποτέλεσμα είναι η μπαταρία να δείχνει υψηλή τάση στους πόλους, και η μέτρηση πυκνότητας να δείχνει χαμηλή!

8. Θειίκωση
thiikosiΣε κάθε εκφόρτιση της μπαταρίας, το θειικό οξύ, εισέρχεται στις πλάκες μολύβδου και έτσι έχουμε σχηματισμό θειϊκού μολύβδου. Αν παραμείνει έτσι για αρκετό χρόνο, έχει την ιδιότητα να κρυσταλλώνει.
Σε αυτή την κατάσταση δεν φορτίζεται πια η μπαταρία και όταν προσπαθήσουμε να την φορτίσουμε, διαπιστώνουμε πως ανεβαίνει ραγδαία η τάση φόρτισης (15-16V)

Αν παραμείνει μια μπαταρία για 3 μέρες αφόρτιστη (βαθιά εκφόρτιση), χάνει το 20% της χωρητικότητας.

Γι’ αυτό πρέπει να επαναφορτίζουμε τις εκφορτισμένες μπαταρίες αμέσως.

9. Ασφάλεια:
Schutz_150.jpgΣτις μπαταρίες υπάρχει διαβρωτικό οξύ και εκρηκτικό αέριο! Συνεπώς, κατά τη ασχολία σας με μπαταρίες, να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά ρούχα και προστατευτικά γυαλιά! Να σκουπίζετε την επιφάνεια της μπαταρίας πάντα με υγρό πανί. Με στεγνό πανί μπορεί να επέλθει ηλεκτροστατικός σπινθηρισμός με αποτέλεσμα να εκραγεί η μπαταρία. Οι χώροι όπου φορτίζεται μια μπαταρία πρέπει να αερίζονται πάντα καλά. Σπινθήρες, φλόγες και τσιγάρα, κοντά στην μπαταρία που φορτίζεται, μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις. (Τα σύγχρονα προϊόντα της Banner διαθέτουν βαλβίδα ασφαλείας προς αποφυγή τέτοιων εκρήξεων)
Μην γέρνετε μια μπαταρία. θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή οξέως (Οι μπαταρίες Banner διαθέτουν προστασία έναντι διαρροών. Σύστημα διπλού θαλάμου ACCUSAFE)

10. Όργανα ελέγχου:

fortistis 100• Ψηφιακό βολτόμετρο.
• Πυκνόμετρο
• Ειδικά όργανα ελέγχου μπαταριών.
• Φορτιστής μπαταρίας