Είναι δύσκολο να εξηγηθεί οι ορισμός της χωρητικότητας μιας μπαταρίας ως συνάρτηση με το χρόνο εκφόρτισης (Κ5, Κ20, Κ100), ενδείξεις που βρίσκονται δίπλα από τον αριθμό των αμπέρ. Γι’ αυτό θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με παράδειγμα τη συμπεριφορά οδήγησης ενός αυτοκινήτου.

Ας πάρουμε σαν παράδειγμα ένα αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ χωρητικότητας 40 λίτρων. Με προσεκτικό οδηγικό στυλ μπορεί να διανύσει 500 χιλιόμετρα. (μακρά διάρκεια εκφόρτισης, μικρές απαιτήσεις ρεύματος κλπ, δηλαδή ένδειξη K100).
Εάν το οδηγικό στυλ αλλάξει, δηλαδή, υψηλή ταχύτητα και απότομες επιταχύνσεις, θα διαπιστώσουμε ότι, με την ίδια ποσότητα καυσίμου, διανύουμε πολύ λιγότερα χιλιόμετρα (π.χ. 450 χλμ). (Μέσος χρόνος αποφόρτισης, μέση κατανάλωση ρεύματος, κλπ, δηλαδή ένδειξη K20). Με έναν ακόμα πιο επιθετικό τρόπο οδήγησης, θα διανύσουμε ακόμα λιγότερα χιλιόμετρα με την ίδια ποσότητα καυσίμου, π.χ. 380 χλμ. (Σύντομο χρονικό διάστημα εκφόρτισης, υψηλές απαιτήσεις σε ρεύμα, κλπ, δηλαδή ένδειξη K5).

Αυτή η σύγκριση με την κατανάλωση ενός αυτοκινήτου, ανάλογα με τον τρόπο οδήγησης, δείχνει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τρέχουσα εκφόρτιση, όσο περισσότερο ρεύμα χρειαζόμαστε, τόσο λιγότερα θα είναι τα συνολικά αμπέρ (Ah) που θα μας δώσει η μπαταρία.

Όσον αφορά τη συχνότητα της συντήρησης (συμπλήρωση με αποσταγμένο νερό), όσο πληρέστερη με υγρά είναι μια μπαταρία, τόσο περισσότερα θα είναι και τα συνολικά αμπέρ που θα μας δώσει.