Μεγάλης κατηγορίας αυτοκίνητα (συνολική χρήση 150.000 χλμ.)
Το μεγάλο πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, με εκπομπές 33.000kg CO2 σε μια συνολική χρήση 150.000 χλμ. (=219g CO2/km) είναι μακράν το καλύτερο στη συνολική εκπομπή CO2.
Το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο (277g CO2/km) έχει τη χειρότερη απόδοση λόγω της μεγάλης μπαταρίας (περισσότερο CO2 κατά την παραγωγή της) και της υψηλής κατανάλωσης ενέργειας. Μόνο με τη χρήση 100% κατανάλωση ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας (100% regenerativ) θα ήταν λίγο καλύτερο.

Oberklasse 4Ο υπολογισμός και η σύγκριση έγινε λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής του αυτοκινήτου από την παραγωγή μέχρι την απόσυρσή του σε μια συνολική χρήση 150.000 χλμ. (παραγωγή αυτοκινήτου, παραγωγή, μεταφορά και αποθήκευση καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας, ανακύκλωση οχήματος και μπαταρίας, καθώς και κατανάλωση ενέργειας κατά την οδήγηση).
• Εκπομπές CO2 που προκύπτουν κατά την κατασκευή οχημάτων ή την επακόλουθη ανακύκλωση, η οποία είναι επίσης λόγος για την εκτίμηση της ταξινόμησης των νέων οχημάτων.
• Όλες οι εκπομπές που σχετίζονται με το κλίμα, που εκπέμπονται κατά την παραγωγή και επεξεργασία του καυσίμου ή του ηλεκτρισμού -δηλαδή από την πηγή μέχρι το ρεζερβουάρ του οχήματος-.
• Άμεσες εκπομπές CO2 κατά τη χρήση του οχήματος κατά την οδήγηση.

Μέσης κατηγορίας αυτοκίνητα (συνολική χρήση 150.000 χλμ.)
MesaiaΣ' αυτή την κατηγορία το ηλεκτρικίνητο αυτοκίνητο έχει την καλύτερη ισορροπία CO2 ακόμη και με τη χρήση του σύνθετου μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας (Strommix) (150g CO2/km) σε συνολική χρήση 150.000 χιλιομέτρων .
Το υβριδικό αυτοκίντητο (Hybrid) ακολουθεί σε μικρή απόσταση. Ακολουθεί η χρήση του φυσικού αερίου (CNG) με 174 g/km, το Diesel (186 g/km) και το αέριο (LPG) με 188 g/km.
Ο βενζινοκινητήρας, που μέχρι στιγμής έχει τις περισσότερες πωλήσεις στην αγορά, με 201g CO2/km έχει τη χειρότερη οικολογική επίδοση μεταξύ των οχημάτων αυτής της κατηγορίας που προσφέρονται στην αγορά.

Από την έρευνα, η οποία διεξήχθη στη Γερμανία, αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει κίνηση που να είναι γενικά η καλύτερη. Ακόμα και για την ηλεκτροκίνηση εκπέμπονται ρύποι (co2) κατά την παραγωγή της μπαταρίας και της ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικότερα στην Ελλάδα που ένα μεγάλο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από άνθρακα, η εκπομπή co2 κατά την χρήση της ηλεκτροκίνησης θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτές του πίνακα.
Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι όσο μεγαλύτερη είναι η μπαταρία και η κατανάλωση, τόσο λιγότερη και η συμμετοχή της ηλεκτροκίνησης στην μείωση εκπομπής καυσαερίων. Αυτός είναι και ο λόγος που στα μεγάλα οχήματα, ο κινητήρας ντίζελ είναι ξεκάθαρα μπροστά από τα "κλιματικά".

Μικρής κατηγορίας αυτοκίνητα (συνολική χρήση 150.000 χλμ.)
MikraΑκόμα και με ένα αισιόδοξο στόχο για συνολική χρήση 150.000 χιλιομέτρων, το ηλεκτροκίνητο μικρό αυτοκίνητο, με εκπομπές CO2 158g/km είναι μόλις λίγο μπροστά από το πετρελαιοκίνητο (166g/km). Ακόμα και το βενζινοκίνητο (177g km) ή το υβριδικό (178g/km) δεν είναι πολύ μακριά από αυτό.

Συνήθως, επειδή τα μικρά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται σαν δεύτερα οχήματα για τη μετακίνηση μέσα στην πόλη, δεν φτάνουν τα συνολικά χιλιόμετρα (80.000 χλμ) που θα ισοβαθμούσαν την εκπομπή co2 κατα την παραγωγή του οχήματος και της μπαταρίας, από τη χαμηλή εκπομπή κατά τη χρήση.
Αποδεικνύεται επίσης ότι μόνο με τη χρήση 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να συμβάλει η ηλεκτροκίνηση στην μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου.αποτελεί σημαντική βελτίωση στο ισοζύγιο CO2 των ηλεκτρικών οχημάτων.

Μικρής κατηγορίας αυτοκίνητα (συνολική χρήση 50.000 χλμ.)
Mikra 50


Σ' αυτόν τον συγκριτικό πίνακα φαίνεται η συνολική εκπομπή co2 σε μια συνολική χρήση 50.000 χλμ. ενός μικρής κλάσης αυτοκινήτου