Η τιμολογιακή πολιτική στην αγορά της μπαταρίας είναι εξαιρετικά αδιαφανής. Καλείται κάποιος να συγκρίνει διαφορετικούς κατασκευαστές και ποιότητα. Στα εμπορικά καταστήματα υπάρχουν συνήθως φθηνότερες μπαταρίες απ’ ό,τι στα ειδικά καταστήματα (Ηλεκτρολογεία και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων).

Δεν φταίει πάντα η μπαταρία. Η μπαταρία και το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να ελεγχθούν από ειδικό τεχνίτη πριν αποφασιστεί η αντικατάστασή της.

Στα καταστήματα υλικών οικοδομής και κήπου, προσφέρονται συνήθως οι λεγόμενες noname μπαταρίες ή μπαταρίες από φθηνή γραμμή παραγωγής των επώνυμων κατασκευαστών. Σε ένα καλά συντηρημένο όχημα με λίγα ηλεκτρικά φορτία, το οποίο προηγουμένως δεν είχε προβλήματα εκκίνησης το χειμώνα, τα προϊόντα αυτά μπορεί και να είναι επαρκή. Υψηλότερες απαιτήσεις δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με τις δυνατότητες των φθηνών προϊόντων. 

Ένας καλός προσανατολισμός για το κατάλληλο προϊόν μπορεί να εξασφαλιστεί με την επίσκεψη στο συνεργείο που εμπιστευόμαστε το αυτοκίνητό μας για συντήρηση ή όταν παρουσιάσει κάποια βλάβη.
Φθηνές μπαταρίες είναι συνήθως μπαταρίες χαμηλής απόδοσης και δύναμης. Δηλαδή με λίγα αμπέρ εκκίνησης. Είναι το νούμερο στην μπαταρία που έχει δίπλα του το γράμμα (Α) Παράδειγμα:(12V 55AH 540A) Ο πρώτος αριθμός (12V) αναφέρεται στην τάση, ο δεύτερος (55AH) στη χωρητικότητα και ο τρίτος (540A) στη δύναμη της μπαταρίας (Αμπέρ εκκίνησης) και εξαρτάται από την ποιότητα και ποσότητα της κύριας ύλης, που είναι ο μόλυβδος.
Συνήθως οι ετικέτες των noname μπαταριών, γράφουν έναν αυθαίρετο νούμερο.

Επίσης στα μη ειδικά καταστήματα δεν έχουν τις γνώσεις για τη σωστή αποθήκευση των μπαταριών, με αποτέλεσμα, σε πολλές περιπτώσεις, να έχει επέλθει ήδη θειίκωση (Αλλοίωση των πλακών). Δηλαδή υπάρχει κίνδυνος να πάρουμε μια μπαταρία που να έχει μόνο ένα μικρό ποσοστό της δύναμης που μας υπόσχεται η ετικέτα.

Άρα, δεν υπάρχουν φθηνές αλλά μόνο «φτηνιάρικες» μπαταρίες.