Διαχείριση Ηλεκτρικού Φορτίου

(Παράδειγμα λειτουργίας σε ένα Seat)
Ο εγκέφαλος δικτύου του αυτοκινήτου παρακολουθεί την κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος ελέγχοντας την κατάσταση ηρεμίας και την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση των καταναλωτών. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει τη διατήρηση ενός σταθερού ελέγχου της φόρτισης της μπαταρίας.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Η πτώση της τάσης της μπαταρίας κάτω από ένα κρίσιμο επίπεδο προκαλεί την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας. Υπάρχουν τρία προγράμματα λειτουργίας για αυτήν τη λειτουργία με βάση τις στροφές του κινητήρα και τα σήματα του διακόπτη ανάφλεξης.

Το πρόγραμμα λειτουργίας 3 ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι κλειστός.
Ο εγκέφαλος απομνημονεύει το επίπεδο τάσης της μπαταρίας και επανασυνδέει τους καταναλωτές που είχαν απενεργοποιηθεί από τον έλεγχο διαχείρισης ηλεκτρικού φορτίου στη διάρκεια του προηγούμενου κύκλου οδήγησης.
Εάν η τάση της μπαταρίας πέσει σε ένα κρίσιμο επίπεδο στη διάρκεια αυτού του προγράμματος λειτουργίας, ο εγκέφαλος θα αποσυνδέσει τα εσωτερικά φώτα και τη λειτουργία καθυστέρησης σβησίματος φώτων, εάν αυτή σχετίζεται.
Το πρόγραμμα λειτουργίας 2 ενεργοποιείται όταν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι ανοικτός και ο κινητήρας είναι σβηστός.
Εάν η τάση της μπαταρίας πέσει σε ένα κρίσιμο επίπεδο στη διάρκεια αυτού του προγράμματος λειτουργίας, ο εγκέφαλος θα αποσυνδέσει τους καταναλωτές ακολουθώντας έναν κατάλογο προτεραιοτήτων που περιγράφεται στο πρόγραμμα 1. Επίσης, εάν ο διακόπτης ανάφλεξης είναι σβηστός και η αύξηση ρελαντί ήταν ενεργή στη διάρκεια του προηγούμενου κύκλου οδήγησης, θα απενεργοποιηθεί
Το πρόγραμμα λειτουργίας 1 ενεργοποιείται όταν ο εγκέφαλος του δικτύου αυτοκινήτου ανιχνεύει το σήμα στροφών κινητήρα και η τάση της μπαταρίας παραμένει κάτω από 12.7ν για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα.
Σε αυτό το σημείο, ο εγκέφαλος του δικτύου αυτοκινήτου απαιτεί μια αύξηση των στροφών ρελαντί και παρακολουθεί την τάση της μπαταρίας και την έξοδο του εναλλάκτη στη διάρκεια 30 δευτερολέπτων.
Εάν το επίπεδο τάσης αυξηθεί στη διάρκεια αυτής της περιόδου και το φορτίο στον εναλλάκτη δε υπερβεί το 70% της χωρητικότητας, ο εγκέφαλος του δικτύου του αυτοκινήτου αιτεί από τον εγκέφαλο του κινητήρα να απενεργοποιήσει την αύξηση στροφών ρελαντί, διαφορετικά διατηρεί την αύξηση των στροφών ρελαντί.
Εάν η τάση πέσει κάτω από 12.2 V, ο εγκέφαλος δικτύου του αυτοκινήτου ξεκινά την αποσύνδεση ή τη μείωση κατανάλωσης σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα με την παρακάτω σειρά.
- Βοηθητική θέρμανση στο 75%.
- Βοηθητική θέρμανση στο 50%.
- Θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ.
- Θερμαινόμενα καθίσματα.
- Βοηθητική θέρμανση στο 25%.
- Συνολική αποσύνδεση βοηθητικής θέρμανσης.
- Θερμαινόμενοι καθρέφτες.
- Σύστημα κλιματισμού.
Το χρονικό διάστημα μεταξύ της αποσύνδεσης των διαφόρων καταναλωτών είναι μεταβλητό, και ρυθμίζεται ανάλογα με το συνολικό αριθμό των καταναλωτών που είναι συνδεδεμένοι και την ταχύτητα της μεταβολής της τάσης της μπαταρίας.
Αυτό το πρόγραμμα επιτρέπει τη γρήγορη αντίδραση στις ξαφνικές πτώσεις των επιπέδων τάσης της μπαταρίας, διατηρώντας έτσι τα επίπεδα τάσης φόρτισης της μπαταρίας για μεταγενέστερη εκκίνηση.
Μετά την αποσύνδεση του καθενός καταναλωτή, ο εγκέφαλος αναλύει εάν το επίπεδο τάσης έχει αυξηθεί και εάν ο κορεσμός της χωρητικότητας της μπαταρίας είναι μικρότερος από 70%, σε μια τέτοια περίπτωση εκτελείται η επανασύνδεση των καταναλωτών με σειρά αντίστροφη της αποσύνδεσης.
Εάν η τάση πέσει κάτω από 11.8 V, ο εγκέφαλος του δικτύου του αυτοκινήτου αποσυνδέει ταυτόχρονα όλους τους καταναλωτές και παραμένει στο πρόγραμμα αναμονής για επανασύνδεση όταν το επίπεδο τάσης αυξηθεί πάλι.
Εάν η τάση πέσει κάτω από 10.8 V και
ορισμένα συστήματα ασφαλείας χρειάζονται ηλεκτρική ενέργεια (για παράδειγμα, το ηλεκτρομηχανικό τιμόνι), το δίκτυο του αυτοκινήτου αιτεί μια δεύτερη αύξηση των στροφών ρελαντί.