1. Αποθήκευση:
- Ιδανική θερμοκρασία (10-25C) και ξηρό περιβάλλον
- Σε υψηλότερες θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερη η αυτοεκφόρτιση, δηλαδή, μικρότερη διάρκεια ζωής!
- Τάση αποθήκευσης 12,6V
- Η επιφάνεια της μπαταρίας πρέπει να είναι καθαρή και στεγνή.
- Καθαρίστε με ένα υγρό πανί ή αντιστατικό και όχι με στεγνό. (κίνδυνος έκρηξης από στατική εκφόρτιση!).

2. Έλεγχος κατά την αποθήκευση της μπαταρίας (οργάνωση):
Έλεγχουμε κατά διαστήματα την τάση φόρτισης της μπαταρίας. 
Επαναφόρτιση το αργότερο σε τάση μικρότερη των 12,50V
Χρησιμοποιήστε τα σωστά μηχανήματα φόρτισης

3. Τοποθέτηση μπαταρίας στο όχημα:

Ausbauen 150Έλεγχος τάσης πρέπει να είναι τουλάχιστον: 12, 50V
Οι πόλοι να είναι καθαροί, λιπαίνετε με λίγο λίπος
Οι ακροδέκτες πρέπει να είναι καθαρά και καλά σφιγμένοι.
Η τοποθέτηση της μπαταρίας πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο που να μην μετακινείται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.
Εάν υπάρχει, συνδέστε σωστά το λάστιχο εξαέρωσης

4. Αφαίρεση μπαταρίας από το όχημα:
Προσοχή! Σε νέα αυτοκίνητα διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Διακοπή ρεύματος στο αυτοκίνητο, π.χ. με την αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια διαφόρων δεδομένων από τη μνήμη οργάνων. (πχ. κωδικός ραδιοφώνου, δεδομένα στην κεντρική μονάδα κλπ.)

5. Έλεγχος μπαταρίας στο όχημα:

Im AutoΠροσοχή! Διαβάστε καλά τις οδηγίες του κατασκευαστή. Διακοπή ρεύματος στο αυτοκίνητο, π.χ. με την αφαίρεση της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια διαφόρων δεδομένων από τη μνήμη οργάνων. (πχ. κωδικός ραδιοφώνου, δεδομένα στην κεντρική μονάδα κλπ.) γι αυτό πρέπει να συνδέσετε μια εξωτερική μπαταρία μέχρι να αντικαταστήσετε τη δική του
Με τον κινητήρα σε λειτουργία και χωρίς επιπλέον φορτίο (φως, ανεμιστήρας, ..) η τάση στους πόλους της μπαταρίας πρέπει να δείχνει 14,0-14,5 V. Αν δεν είναι, η γεννήτρια δεν παρέχει αρκετή δύναμη ή η μπαταρία έχει βραχυκύκλωμα!
Όταν ο κινητήρας δεν λειτουργεί, η τάση στους πόλους πρέπει να είναι περίπου 13,00 V (πραγματική τάση άνευ φορτίου επανέρχεται μετά από 6 ώρες). Ανάψτε για 20 - 30 δεύτερα κάποιο όργανο, (φώτα ή ανεμιστήρα) η τάση της μπαταρίας δεν πρέπει να πέσει κάτω από 9,00 V.
Αν πέσει η τάση κάτω από 9,00V, τότε η μπαταρία δεν είναι καλά φορτισμένη ή έχει κάποιο πρόβλημα.

Πιθανά προβλήματα:
sulfatieren-Θειϊκωση: τάση ίση ή μικρότερη από 12,30 V
-Βραχυκύκλωμα: (τέλος ζωής της μπαταρίας)
Μετά από περίπου 2 λεπτά. «Περίοδος ανάπαυσης», φτάνει η μπαταρία στην τάση ανάπαυσης και μπορείτε να ελέγξετε τη φόρτιση της μπαταρίας!
Αν η τάση δεν είναι σταθερή, αλλά μειώνεται συνεχώς:
-Ελέγξτε αν κάποια όργανα βρίσκονται σε λειτουργία
-Αν δεν είναι, υπάρχει κάποιο βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα του οχήματος.

6. Έλεγχος μπαταρίας εκτός αυτοκινήτου:
Αν η τάση είναι μικρότερη των 12,50 V είναι χαμηλή η φόρτιση, τότε: έχουμε μόνο χαμηλή φόρτιση ή έχει υποστεί η μπαταρία ήδη θείωση;
Testen PruefenΠροσπαθούμε να επαναφορτίσουμε την μπαταρία.. Αν η τάση φόρτισης ανεβαίνει απότομα πάνω από 14,5 V τότε η μπαταρία έχει υποστεί ήδη θείωση και δεν φορτίζει πια. Πρέπει να αντικατασταθεί.
Αν οι ετικέτες είναι αποχρωματισμένο, ή έχουν ξεκολλήσει, η μπαταρία υπερθερμάνθηκε λόγω υπερφόρτισης.
Έλεγχο ηλεκτρολύτη (μόνο αν οι τάπες της μπαταρίας, είναι ανοιγόμενες,
Ελέγχουμε κάθε στοιχείο αρχής γενομένης από το θετικό πόλο.
Είναι η πυκνότητα, ομοιόμορφα, δεν υπάρχει λάθος. Το λάθος είναι έξω από την μπαταρία
Αν η τάση είναι ομοιόμορφα χαμηλά, π.χ. 1,22, δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία.
Εάν 1-2 στοιχεία είναι σημαντικά χαμηλότερο από τα υπόλοιπα, υπάρχει βραχυκύκλωμα.
Αν είναι ο ηλεκτρολύτης ‘εχει χρώμα καφέ, τότε έχουμε: λασποποίηση μάζας, ολοκλήρωση κύκλων ή υπερφόρτιση.
Αν έχουμε υψηλή τάση 12,90 V, αλλά χαμηλή πυκνότητα π.χ. 1,24 έχουμε διαστρωμάτωση οξέος η οποία οφείλεται σε χαμηλή φόρτιση.
Ο ηλεκτρολύτης δεν αναμειγνύεται!
Λύση: Φορτίστε την μπαταρία με υψηλή τάση (16V), για να αναμειχθεί ο ηλεκτρολύτης, για περίπου 20ώρες!

7. Φόρτιση της μπαταρίας

Οι συσσωρευτές μολύβδου-οξέως πρέπει να είναι πάντα καλά φορτισμένοι.
Μπαταρίες που χρησιμοποιούνται πρέπει να επαναφορτιστούν το συντομότερο δυνατό και πάλι (διαφορετικά θα προκύψει θειίκωση, απώλεια της ικανότητας)
Οι μπαταρίες φορτίζονται με συνεχές ρεύμα.
Ρεύμα φόρτισης περίπου 0,1 Ah της χωρητικότητας της μπαταρίας (πχ, για μια 55άρα μπαταρία, ρεύμα φόρτισης 5,5V)
Τάση φόρτισης για μπαταρίες αντιμονίου, υβριδικές και AGM,: ~ 14,4-14,6 V
Τάση φόρτισης για μπαταρίες ασβεστίου/ασβεστίου: ~ 14,6 V. Για περίπου 2 ώρες μπορούμε να φορτίσουμε με αυξημένη τάση (> 15,0 V) για να πετύχουμε την ανάδευση του ηλεκτρολύτη. (Συνιστάται για να αποφεύγεται η διαστρωμάτωση πυκνότητας)
Προσοχή: Κατά τη φόρτιση παράγεται εκρηκτικό αέριο, να αερίζεται καλά ο χώρος και να αποφεύγονται ο σπινθήρας και οι φλόγες .
Η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί όταν ρεύμα φόρτισης και την τάση παραμένουν σταθερά ή όταν η συσκευή φόρτισης δείχνει το τέλος φόρτισης.

8. Διαστρωμάτωση πυκνότητας

diastr2Διαστρωμάτωση πυκνότητας, έχουμε όταν μετά από μια βαθιά εκφόρτιση δεν φτάνουμε, κατά την φόρτιση σε επίπεδο ανάδευσης του ηλεκτρολύτη (Η μπαταρία φορτίζεται χωρίς να έρχεται σε φάση αεριοποίησης!)
Το πυκνό υδροχλωρικό οξύ κατά τη φόρτιση, πηγαίνει στο κάτω μέρος της μπαταρίας ενώ στο πάνω μέρος της μπαταρίας βρίσκεται αραιό οξύ ή νερό.
Αποτέλεσμα είναι η μπαταρία να δείχνει υψηλή τάσης, και η μέτρηση πυκνότητα να δείχνει χαμηλή!

9. Θειίκωση
Polos SulfatΣε κάθε εκφόρτιση της μπαταρίας, το θειικό οξύ, εισέρχεται στις πλάκες μολύβδου και έτσι έχουμε σχηματισμό θειικού μολύβδου. Αυτό το μείγμα, αν παραμείνει έτσι για αρκετό χρόνο, έχει την ιδιότητα να κρυσταλλώνει.
Σε αυτή την κατάσταση δεν φορτίζεται πια η μπαταρία και όταν προσπαθήσουμε να την φορτίσουμε, διαπιστώνουμε πως ανεβαίνει ραγδαία η τάση φόρτισης (15-16V)
Αν παραμείνει μια μπαταρία για 3 μέρες αφόρτιστη, χάνει το 20% της χωρητικότητας.
Γι αυτό πρέπει να επαναφορτίζουμε τις εκφορτισμένες μπαταρίες αμέσως.

10. Ασφάλεια:
Schutz 150Στις μπαταρίες υπάρχει διαβρωτικό οξύ και εκρηκτικό αέριο! Συνεπώς, κατά τη ασχολία σας με μπαταρίες, να χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά ρούχα και προστατευτικά γυαλιά! Να σκουπίζετε την επιφάνεια της μπαταρίας πάντα με υγρό πανί. Με στεγνό πανί μπορεί να επέλθει ηλεκτροστατικός σπινθηρισμός και μπορεί να εκραγεί η μπαταρία. Οι χώροι όπου φορτίζεται μια μπαταρία πρέπει να αερίζονται πάντα καλά. Σπινθήρες, φλόγες, τα τσιγάρα, κοντά στην μπαταρία που φορτίζεται, μπορεί να προκαλέσουν εκρήξεις. (Τα σύγχρονα προΙόντα της Banner διαθέτουν βαλβίδα ασφαλείας προς αποφυγή τέτοιων εκρήξεων)

Μην γέρνετε μια μπαταρία. θα μπορούσε να οδηγήσει σε διαρροή οξέως (Οι μπαταρίες Banner διαθέτουν προστασία έναντι διαρροών. Σύστημα διπλού θαλάμου ACCUSAFE)11.

 11.Όργανα ελέγχου:

  • Ψηφιακό βολτόμετρο.
  • Πυκνόμετρο
  • Ειδικά όργανα ελέγχου μπαταριών.
  • Φορτιστής μπαταρίας