Τεστ Μπαταριών
adac 100Αναξιόπιστες χαρακτηρίστηκαν οι περισσότερες από τις 16 μπαταρίες, που ελέγχθηκαν από το Ίδρυμα Ελέγχου Προϊόντων Γερμανίας (STIFTUNG WARENTEST) και τα αποτελέσματα δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό TEST τον Νοέμβριο του 2004. Σε μερικές μάλιστα, όπως στη Baren Profi, διαπιστώθηκε πως αναγράφονται στην ετικέτα, λανθασμένες επιδόσεις, τόσο για τη χωρητικότητα όσο και για τα αμπέρ εκκίνησης.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα που παρουσιάζουν οι περισσότερες μπαταρίες, είναι: η μεγάλη κατανάλωση υγρών, οι δυσκολίες στους κύκλους φόρτισης εκφόρτισης, αναγραφή λανθασμένων επιδόσεων στην ετικέτα και γρήγορη οξείδωση.
Στη διάρκεια ζωής, έμειναν οι περισσότερες κάτω από τη βάση. Τα μεγαλύτερα προβλήματα σ΄ αυτό είχε η Varta Silver Dynamic.
Μόνο 3 μπαταρίες χαρακτηρίστηκαν από το Ίδρυμα, αξιόπιστες και κατάλληλες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των νέας τεχνολογίας αυτοκινήτων, τα οποία είναι εξοπλισμένα με πολλά ηλεκτρονικά όργανα και ηλεκτρικούς καταναλωτές.
Κορυφαία αυτών και νικήτρια του διαγωνισμού, με βαθμό άριστα, η μπαταρία Banner.
Η βαθμολόγηση που έδωσε το ίδρυμα για την κάθε μπαταρία που συμμετείχε στο τεστ:
Banner Power Bull - Πολύ καλή
Moll - Καλή
Arktis Qualitaetsbatterie - Καλή
EverStart - Ικανοποιητική
Bosch - Ικανοποιητική
Motorkraft - Ικανοποιητική
Varta - Ικανοποιητική
Dynamic - Ικανοποιητική
Arktis - Ανεπαρκής
S-Power - Ανεπαρκής
Car-Jack - Ανεπαρκής
Speed + Go - Ανεπαρκής
Baren Profi - Ανεπαρκής
Eurostart - Ανεπαρκής
Eurostar - Ανεπαρκής
High Power - Ανεπαρκής