Μπαταρίες πρώτης εφαρμογής και After Sales
Power Pro 150Στην ερώτηση αν οι μπαταρίες πρώτης εφαρμογής είναι ίδιες με τις μπαταρίες που πωλούνται στο ελεύθερο εμπόριο (After Sales), η απάντηση είναι μια και κατηγορηματική, ΟΧΙ
Οι κατασκευαστές απαιτούν, οι μπαταρίες που προμηθεύονται και τοποθετούν στο καινούριο αυτοκίνητο να έχουν κατά τουλάχιστον 20% περισσότερη ενέργεια και χωρητικότητα. Έτσι εξηγείται και η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής που έχουν οι "εργοστασιακές μπαταρίες".
Η Banner προσφέρει και μέσω του δικτύου After sales και τα  προϊόντα που παράγει για τις αυτοκινητοβιομηχανίες, με την επωνυμία Power Bull Professional και θα τα βρείτε στους εξουσιοδοτημένους συναργάστες της και στην Ελλάδα.